Start
flash_0000_1 flash_0001_2 flash_0002_3 flash_0003_4 flash_0004_5 flash_0005_6 flash_0006_7
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2015-11-26

PRZEDSTAWIENIE PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY SOSNÓWKA.

Dzięki dofinansowaniu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 19 listopada uczniowie ze Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Sosnówce mogli obejrzeć spektakl profilaktyczny pt. "Kolekcjonerzy wrażeń".
 
2015-11-16

˝PROJEKT ˝BEZPIECZNA +˝

Szkoła Podstawowa w Sosnówce otrzymała wsparcie finansowe na działania w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – "Bezpieczna+".
 
2015-11-16

97. Rocznica Odzyskania Niepodległości

11 listopada to data wyjątkowa. Upamiętnia ona wydarzenia, mające miejsce 97 lat temu, kiedy to Rzeczpospolita Polska odzyskała swoją wolność i suwerenność – odzyskała Niepodległość.
 
2015-11-04

Nowe inwestycje w Sosnówce


 
2015-11-03

Przegląd Pieśni Patriotycznej

Z okazji 100. Rocznicy przemarszu Legionów Polskich przez Podlasie, Rada Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 30 stycznia 2015r. przyjęła stanowisko ogłaszając Rok 2015 Rokiem Legionów Polskich w Powiecie Bialskim.
 
2015-10-19

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

Informuję, że na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw
w obrocie paliwami. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu
rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze.
 
Odpady budowlane – Co zrobić z odpadami po remoncie?
2015-09-14

Odpady budowlane – Co zrobić z odpadami po remoncie?

Niewykorzystane materiały po remoncie czy budowie to groźne dla środowiska, długo rozkładające się odpady. Ze względu na duże rozmiary i toksyczność, nie można ich wrzucać do zwykłych kontenerów przeznaczonych na odpady komunalne, nie są również uwzględnione w miesięcznej opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego ˝Razem dla serca˝
2015-03-26

Powiatowy program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego ˝Razem dla serca˝


 
ANKIETOWE BADANIA ROLNE
2015-03-03

ANKIETOWE BADANIA ROLNE

W 2015 r, podobnie jak w latach poprzednich, na Lubelszczyźnie jak również w innych
regionach Polski, w wylosowanych gospodarstwach rolnych zostaną przeprowadzone badania
statystyczne w zakresie rolnictwa. Ich celem jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od
użytkowników gospodarstw rolnych dotyczących m. in. pogłowia trzody chlewnej, powierzchni
zasiewów itp. Pozyskane w ten sposób informacje posłużą do analizy zmian zachodzących
w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki tych badań
wykorzystywane są także do kształtowania polityki żywnościowej państwa, dlatego też ich jakość
jest niezmiernie ważna.
 
Informacje dla rolników
2015-01-16

Informacje dla rolników


 
2013-03-04

Rusza kampania informacyjno – edukacyjna Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie

Od kilku miesięcy w Międzygminnym Związku Celowym z siedzibą we Włodawie trwają prace nad wdrożeniem nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą najpóźniej do 1 lipca 2013 r. musi wprowadzić w życie każda gmina w Polsce.
 
Urząd Gminy Sosnówka, 21-518 Sosnówka, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: 83 3793019, fax: 83 3793027, email: sekretariat@sosnowka.pl
NIP: 539-119-03-02
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI